Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

okres obowiązywania: od 1.03.2021 do 31.05.2021

image001 

Uwaga:
*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 757). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.
 

PRZEDŁUŻENIE OBOWIĄZKU NIEŚWIADCZENIA PRACY PRZEZ PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH (UCZNIÓW)

Do dnia 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej


Wynagrodzenia pracowników młodocianych:

Informujemy, że w okresie od 1 września 2020r. do 30 listopada 2020r. - wynagrodzenia pracowników młodocianych wynoszą:

I rok nauki 251,22 zł (brutto)
II rok nauki 301,47 zł (brutto)
III rok nauki 351,71 zł (brutto)


SPISYWANIE UMÓW

O PRACĘ W CELU NAUKI ZAWODU Z PRACOWNIKAMI MŁODOCIANYMI (UCZNIAMI)

odbywać się będzie w okresie od 21 lipca do 31 sierpnia 2020 r.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO SPISANIA UMOWY:
- ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
- ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE POTWIERDZAJĄCE, ŻE STAN ZDROWIA UCZNIA POZWALA NA PODJĘCIE NAUKI (PRACY) W DANYM ZAWODZIE

DO SPISANIA UMOWY KONIECZNA JEST OBECNOŚĆ UCZNIA, RODZICA (PRAWNEGO OPIEKUNA) i MISTRZA SZKOLĄCEGO

Uczniowie którzy przed 1 września nie będą mieli ukończone 15 lat winni uzyskać zaświadczenie z poradni wychowawczo-zawodowej pozwalające na podjęcie pracy jako młodociany.

W celu usprawnienia obsługi, termin spisania umowy można ustalić telefonicznie z pracownikiem Cechu pod numerem telefonu 146210-306, przyjmowanie stron w godzinach od 8 - 15.


Informujemy, że w niedzielę 28 czerwca 2020 r. odbędzie się XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę, która w tym roku, w związku z występowaniem COVID-19, przybierze nieco skromniejszy kształt. Wydarzenie organizowane jest przez Krajową Radę Duszpasterską Rzemiosła przy ZRP.

Planowany program Pielgrzymki – 28.06.2020 r.:

9:00 – zbiórka przy pomniku ks. Kard. S. Wyszyńskiego.

9:30 – msza święta koncelebrowana przez Duszpasterzy Rzemiosła.

Zapraszamy do udziału w Pielgrzymce.


Wynagrodzenia pracowników młodocianych:

Informujemy, że w okresie od 1 czerwca 2020r. do 31 sierpnia 2020r. - wynagrodzenia pracowników młodocianych wynoszą:

I rok nauki 266,57 zł (brutto)
II rok nauki 319,89 zł (brutto)
III rok nauki 373,20 zł (brutto)


POMOC DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Na stronie internetowej ZUS oraz gov.pl zamieszczone są informacje dotyczące pomocy dla rzemieślników – przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej. Można skorzystać z pomocy miedzy innymi w formie:

- zwolnienie z opłacania składek za marzec do maj 2020r. w 100% przy zatrudnieniu do 10 osób zgłoszonych do ubezpieczenia oraz 50% przy zatrudnieniu od 10 do 49 zgłoszonych do ubezpieczenia. Do liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia nie wlicza się pracowników młodocianych (uczniów)
- świadczenia postojowe dla osób prowadzących działalność rzemieślniczą 1 osobową
- dofinansowanie do pensji pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego (spadek obrotów lub zmniejszenie czasu pracy),
- dofinansowanie część kosztów wynagrodzenia swoich pracowników,
- pożyczki jednorazowej nisko-oprocentowanej do kwoty 5000,00 zł z możliwością jej umorzenia.


Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronach internetowych ZUS, Urzędu Pracy, i www.gov.pl


W związku z sytuacją epidemiologiczną informujemy, że ogranicza się bezpośredni kontakt i obsługę interesantów. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny 146210-306, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wynagrodzenia pracowników młodocianych:

Informujemy, że w okresie od 1 marca do 31 maja 2020r. - wynagrodzenia pracowników młodocianych wynoszą:

I rok nauki 259,93 zł (brutto)
II rok nauki 311,91 zł (brutto)
III rok nauki 363,90 zł (brutto)


Pracownicy młodociani - zawieszenie zajęć szkolnych!

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa i zawieszeniem zajęć między innymi w szkołach zawodowych - informujemy, że pracownicy młodociani zgodnie z obowiązującymi przepisami powinni świadczyć pracę na rzecz pracodawcy w dniach określonych w tygodniowym rozkładzie zajęć. Ministrowie Edukacji Narodowej oraz Rodziny Pracy i Polityki Społecznej mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży ZWALNIA pracowników młodocianych z obowiązku świadczenia pracy w całym okresie ograniczenia funkcjonowania szkół.

1. Od dnia 1 października 2019 nastąpiła zmiana stawki procentowej podatku dochodowego z 18 % na 17 %. Jednocześnie zmianie uległy koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy:
    - koszty podstawowe zmieniają się ze 111,25 zł na 250, 00 zł
    - koszty podwyższone zmieniają się ze 139,06 zł na 300,00 zł
Kwota zmniejszenia zaliczki na podatek z 46,33 zł, na kwotę 43,76 zł (od października do grudnia).
Od 1 sierpnia 2019 r. dla  podatników którzy nie ukończyli 26 roku życia, stosuje się stawkę „0” w podatku dochodowym.

2. „Biała lista podatników VAT”. Na stronie Ministerstwa Finansów oraz CEIDG umieszczone będą numery rachunków podatników VAT za pośrednictwem których wyłącznie należy prowadzić rozliczenia gospodarcze pomiędzy przedsiębiorcami. Do rozliczeń należy stosować wyłącznie konta firmowe zgłoszone w urzędzie skarbowym.

3. Kasy fiskalne online zostają wprowadzane etapami. Obowiązek stosowania kas m. in. będą miały:

- od 1 stycznia 2020r. - świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów w tym naprawa opon, ich zakładanie, bieżnikowanie i regenerowanie.
- od 1 lipca 2020r. - usługi związane z wyżywieniem  stacjonarne,
- od 1 stycznia 2021r. - usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane.